Project

  Thông tin

 • Khách hàng: Công ty A
 • Vị trí: Hà Nội
 • Thể loại: PHẦN MỀM
 • Thời gian thực hiện: 1 tháng

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Hệ thống quản lý nhân sự của Vinorsoft là giải pháp quản lý nhân sự một cách chuyên nghiệp: hoạch định kế hoạch nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, chấm công và tính lương.

Giải pháp cho phép tích hợp với phần mềm chấm công (RFID) để lấy dữ liệu báo cáo, chấm công, tính lương. Giải pháp có module Tích hợp để quản lý chuyên nghiệp việc tích hợp với các hệ thống khác của công ty hiện có, giúp công ty tiết kiệm được chi phí nâng cấp hệ thống cũ.

Phần mềm được thiết kế theo hướng mở (Microservies) các module chức năng được tách thành các service độc lập. Phần lõi (core) được thiết kế là các xử lý logic về nghiệp vụ.

Do đó công ty có thể triển khai từng module nghiệp vụ. Nâng cấp, mở rộng trong tương lai dễ dàng và không làm ảnh hưởng tới hệ thống đang vận hành.

Các services được quản lý và giao tiếp với nhau bằng các APIs, phần tác nghiệp của người dùng sẽ trao đổi với các module nghiệp vụ thông qua API Gateway, đảm bảo cho việc an toàn thông tin nhưng vẫn truy xuất dữ liệu nhanh. Việc thiết kế microservies sẽ không bị phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu, mỗi services sẽ có phần lưu trữ cơ sở dữ liệu riêng, sẽ không cần khi phải thay đổi cơ sở hiện có (đã mua bản quyền, đang sử dụng..).

Việc thiết kế APIs Gateway để quản lý chuyên nghiệp các API của các service thì còn giúp dễ dàng trong việc mở rộng giao diện người dùng trong tương lai, không cần phải chỉnh sửa cơ sở dữ liệu

Giải pháp phát triển trên nền web (web-based), kết hợp công nghệ, kiến trúc đã kiểm chứng qua thời gian và những thành tựu mới, tiên tiến:

Kiến trúc: 3 lớp (3-tier) ü

Ngôn ngữ lập trình: C#/Ajax

CSDL: SQL Server

Công cụ tạo báo cáo: Crystal Report

Bảo mật: đáp ứng yêu cầu bảo mật theo SSL

Trình duyệt làm việc: IE, FireFox, Chrome, Safari, Opera…

Bên cạnh đó, cơ chế Core Application server hỗ trợ các cơ chế cảnh báo, theo dõi thông tin một cách chủ động,hỗ trợ tự động thực hiện các cảnh báo qua email, SMS khi tích hợp thêm phân hệ cảnh báo tự động

Mô hình HA (High Availability)

Cơ chế phân quyền

 • Hệ thống sử dụng cơ chế phân quyền linh hoạt theo nhóm quyền, cho phép Công ty thiết lập các nhóm quyền với các chức năng riêng biệt phù hợp với mô hình, chính sách quản lý của đơn vị.
 • Cho phép phân quyền chi tiết đến từng chức năng và từng đơn vị thành viên.
 • Cho phép thiết lập phân biệt các đối tượng người dùng được phép truy cập thông tin nhân sự của các đơn vị như: Tổng công ty, Công ty đơn vị thành viên trực thuộc
 • Mỗi người dùng cuối được phép gán vào một hoặc nhiêu nhóm quyền đã được thiết lập theo đúng vị trí và nhiệm vụ của người dùng

Bảo mật:

 • Ngoài cơ chế kiểm tra mật khẩu được mã hóa một chiều, với độ phức tạp và chính sách mật khẩu cho phép người quản trị cấu hình, hệ thống hỗ trợ tích hợp thêm với hệ thống LDAP, cho phép cấu hình sử dụng cơ chế xác thực người dùng cuối qua một hoặc cả hai phương thức.

Kiểm duyệt hai cấp

 • Cơ chế kiểm duyệt hai cấp (due control) của hệ thống yêu cầu bất cứ các điều chỉnh liên quan đến vận hành hệ thống cũng như các thiết lập về nghiệp vụ đều phải qua một cấp thực hiện và một cấp phê duyệt (maker & checker)

Tự động hóa

 • Để tăng cường hiệu suất hoạt động, hệ thống hỗ trợ các cơ chế tự động xử tổng hợp dữ liệu để phục vụ cho các tác vụ cảnh báo, quản lý và giám sát chủ động
 • Tự động quét các thông tin theo điều kiện để thực hiện cảnh báo cho người quản trị, giúp người quản trị có thể thực hiện theo dõi, giám sát các thông tin một cách chủ động hơn

Lưu vết hệ thống

 • Ngoài hệ thống lưu vết giao dịch, tất cả các thao tác điều chỉnh, tạo mới thông tin, truy cập của người dùng đều được lưu vết phục vụ cho công tác quản trị của Tổng công ty
 • Trong quá trình làm việc, hệ thống ghi nhận các thay đổi cũng như lưu vết các quá trình bổ nhiệm, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật của nhân viên, giúp người quản trị dễ dàng theo dõi xuyên suốt quá trình làm việc của nhân viên.

Báo cáo quản trị

Hệ thống hỗ trợ các báo cáo phục vụ công tác quản trị:

 • Báo cáo danh sách nhân viên hiện đang làm việc tại công ty
 • Báo cáo danh sách nhân viên hiện đang thử việc
 • Báo cáo danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
 • Báo cáo danh sách nhân viên được khen thưởng hay kỷ luật
 • Báo cáo thông tin của một nhân viên
 • Báo cáo tổng chi phí lương trong tháng hoặc trong kỳ
 • Báo cáo bảng thanh toán tiền lương
 • Báo cáo trích nộp thuế hoặc bảo hiểm