Project

  Thông tin

 • Khách hàng: Công ty cổ phần 1
 • Vị Trí: Tp. Hồ Chí Minh
 • Date: 2019
 • Thể loại: Thiết kế, Website
 • Thời gian thực hiện: 2 tháng

THU PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

    MÔ HÌNH

Quản lý việc xử phạt và thực hiện nghĩa vụ nộp phạt Vi phạm hành chính (VPHC) đang là vấn đề đặt ra tại các tỉnh.

Giải pháp của Vinorsoft cho phép các tỉnh, huyện có thể quản lý việc xử phạt VPHC tập trung, đối chiếu số thu giữa cơ quan ra quyết định và kho bạc/ ngân hàng

Các đơn vị có thể tham gia vào mô hình:

 • Kho bạc: đơn vị thu
 • Công an: giao thông, kinh tế, môi trường, cảnh sát biển, cảnh sát hình sự…(cơ quan ra quyết định).
 • Thuế: Cơ quan ra quyết định
 • Bưu điện: đơn vị thu hộ và chuyển phát giấy tờ
 • Ngân hàng: đơn vị thu hộ
 • Các cơ quan ra quyết định khác: UBND, tài chính, môi trường….

 HIỆU QUẢ KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

 • Cơ sở dữ liệu tập trung
 • Cải cách thủ tục hành chính cho các đơn vị và người dân
 • Hạn chế việc sai sót khi các đơn vị phải nhập liệu nhiều;
 • Số liệu đồng bộ, chính xác giữa các đơn vị vì chỉ một đầu mối nhập liệu.
 • Ứng dụng có độ bảo mật cao, đảm bảo việc truyền nhận dữ liệu nhanh chóng, chính xác
 • Báo cáo thống kê, đối chiếu nhanh gọn, chính xác
 • Ứng dụng vừa có báo cáo đảm bảo nghiệp vụ của từng ngành, vừa có báo cáo đối chiếu đảm bảo nghiệp vụ liên ngành, giữa các ngành
 • UBND và các cơ quan ban ngành có số liệu chính xác để tư vấn, tham mưu cho các cấp
 • Giảm số người tham gia giao thông để giải quyết công việc này.
 • Giảm không gian tiếp dân: bãi đầu xe, khu vực chờ để giải quyết, giảm điện, nước.
 • Những người ở xa (tỉnh, thành khác) khi vi phạm không phải đi lại nhiều lần.
 • Giảm ức chế, bực bội của người bị phạt và người giải quyết công việc khi tham gia chờ đợi và giải quyết công việc nhiều.
 • Ứng dụng có thể triển khai kết nối dần từng đơn vị: ví dụ có thể công an – Kho bạc. Sau đó Công an – Kho bạc – Bưu điện. Hay Thuế – Kho bạc….
 • Ứng dụng vừa có khả năng đối chiếu với Kho bạc, Ngân hàng vừa giải quyết được nghiệp vụ riêng của từng ngành
 • Ứng dụng mở, cho phép kết nối các cơ quan, ban ngành có quyền ra quyết định, thu và thu hộ. Tạo thành vòng tròn khép kín, trao đổi dữ liệu qua lại.